СК "Арсенал Страхование" - Звітність
  UA  
 • UA
 • RU
 • EN
 • Зателефонуйте мені
  Відправити
 • Керівництво
 • Ліцензії
 • Структура
 • Звітність
 • Кар'єра
 • Партнери
 • Керівництво
 • Ліцензії
 • Структура

 • Звітність
 • Кар'єра
 • Партнери
 • Фінансова звітність
 • Iнформація емітента
 • Нормативні документи
 • Розкриття інформації
 • Фінансова звітність
 • Iнформація емітента

 • Нормативні документи
 • Розкриття інформації


 • Фінансова звітність

  Інформація надавача фінансових послугї
  розміщена відповідно до вимог Постанови Правління НБУ № 30 від 14.04.2021 року «Про затвердження Положення про вимоги до структури власності надавачів фінансових послуг»
 • Відомості про остаточних ключових учасників у структурі власності надавача фінансових послуг станом на «14» червня 2021 року

 • Відомості про власників істотної участі в надавачі фінансових послуг станом на «14» червня 2021 року

 • Схематичне зображення структури власності ПРАТ «СК «АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ» станом на «14» червня 2021 року • Iнформація емітента

  Регулярна річна та проміжна інформація емітента цінних паперів

 • Проміжна інформація емітента цінних паперів за 3 квартал 2021 року (ЕЦП)

 • Проміжна інформація емітента цінних паперів за 3 квартал 2021 року (в машиночитальному форматі) (ЕЦП)

 • Річна інформація емітента цінних паперів за 2020 рік
 • (ЕЦП)
 • Річна інформація емітента цінних паперів за 2020 рік (в машиночитальному форматі)
 • (ЕЦП)
 • Річна інформація емітента цінних паперів за 2019 рік
 • (ЕЦП)
 • Річна інформація емітента цінних паперів за 2019 рік (в машиночитальному форматі)
 • (ЕЦП)
 • Річна інформація емітента цінних паперів за 2018 рік
 • (ЕЦП)
 • Річна інформація емітента цінних паперів за 2017 рік

 • Річна інформація емітента цінних паперів за 2016 рік

 • Річна інформація емітента цінних паперів за 2015 рік

 • Річна інформація емітента цінних паперів за 2014 рік

 • Річна інформація емітента цінних паперів за 2013 рік • Аудиторські висновки

 • Звіт незалежного аудитора щодо фінансової звітності ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ» станом на 31.12.2020 року

 • ЗВІТ З НАДАННЯ ОБГРУНТОВАНОЇ ВПЕВНЕНОСТІ щодо інформації, наведеної відповідно до вимог пунктів 5-9 частини 3 статті ст. 401 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» у Звіті про корпоративне управління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ» за 2020 рік

 • Звiт незалежного аудитора щодо фiнансової звiтностi ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ» станом на 31.12.2019 року

 • ЗВІТ З НАДАННЯ ОБГРУНТОВАНОЇ ВПЕВНЕНОСТІ щодо інформації, наведеної відповідно до вимог пунктів 5-9 частини 3 статті ст. 401 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» у Звіті про корпоративне управління Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Арсенал Страхування» за 2019 рік

 • Звіт незалежного аудитора щодо річної фінансової звітності ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ» станом на 31.12.2018 року.

 • Звiт незалежного аудитора з надання обгрунтованої впевненостi за перiод з 01.01.2018 по 31.12.2018 року

 • Звіт незалежного аудитора щодо річної фінансової звітності ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ» станом на 31.12.2017 року.

 • Аудиторський висновок станом на 31.12.2016 року

 • Аудиторський висновок станом на 31.12.2015 року

 • Аудиторський висновок станом на 31.12.2014 року

 • Аудиторський висновок станом на 31.12.2013 року • Особлива інформація емітента цінних паперів

 • Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента вiд 02.08.2021
 • (ЕЦП) (Validation_Report)
 • Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента в машиночитальному форматі вiд 02.08.2021
 • (ЕЦП)(Validation_Report)
 • Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента вiд 31.05.2021
 • (ЕЦП)
 • Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента в машиночитальному форматі вiд 31.05.2021
 • (ЕЦП)
 • Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента вiд 23.04.2021
 • (ЕЦП)
 • Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента в машиночитальному форматі вiд 23.04.2021
 • (ЕЦП)
 • Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента вiд 23.04.2021
 • (ЕЦП)
 • Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента в машиночитальному форматі вiд 23.04.2021
 • (ЕЦП)
 • Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента вiд 03.12.2020
 • (ЕЦП)
 • Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента в машиночитальному форматі вiд 03.12.2020
 • (ЕЦП)
 • Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента від 02.10.2020
 • (ЕЦП)
 • Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента в машиночитальному форматі вiд 02.10.2020
 • (ЕЦП)
 • Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента вiд 26.06.2020
 • (ЕЦП)
 • Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента в машиночитальному форматі вiд 26.06.2020
 • (ЕЦП)
 • Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента вiд 22.04.2020
 • (ЕЦП)
 • Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента вiд 03.03.2020
 • (ЕЦП)
 • Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента вiд 19.02.2020
 • (ЕЦП)
 • Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента вiд 27.12.2019
 • (ЕЦП)
 • Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента вiд 15.10.2019
 • (ЕЦП)
 • Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента вiд 08.07.2019
 • (ЕЦП)
 • Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента вiд 24.06.2019
 • (ЕЦП)
 • Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента вiд 05.06.2019
 • (ЕЦП)
 • Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента вiд 23.04.2019
 • (ЕЦП)
 • Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента вiд 19.04.2019
 • (ЕЦП)
 • Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента вiд 19.04.2019
 • (ЕЦП)
 • Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента вiд 15.01.2019

 • Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента вiд 20.04.2018

 • Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента вiд 20.04.2018

 • Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента вiд 06.09.2017

 • Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента вiд 21.04.2017

 • Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента вiд 21.04.2017 (рішення про припинення повноважень)

 • Відомості про прийняття рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 10 відсотків статутного капіталу вiд 12.09.2016

 • Відомості про зміну складу посадових осіб емітента вiд 15.01.2016

 • Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій вiд 09.12.2015. • Повідомлення про проведення Загальних Зборів Акціонерів

 • Повідомлення про проведення Річних загальних зборів акціонерів Товариства (02.08.2021)
 • (Цифровий пiдпис) (Validation_Report)

 • Повідомлення про проведення Річних загальних зборів акціонерів Товариства (22.03.2021)
 • (Цифровий пiдпис) (Validation_Report)

 • Повідомлення про проведення Позачергових загальних зборів акціонерів (18.01.2021)
 • (Цифровий пiдпис)

 • Повідомлення про проведення Позачергових загальних зборів акціонерів (04.12.2020)
 • (Цифровий пiдпис)

 • Повідомлення про проведення Позачергових загальних зборів акціонерів (01.09.2020)
 • (Цифровий пiдпис)

 • Повідомлення про можливість реалізації переважного права акціонерів на придбання акцій додаткової емісії ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ»
 • (Цифровий пiдпис)

 • Повідомлення про проведення Позачергових загальних зборів акціонерів (10.06.2020)
 • (Цифровий пiдпис)

 • Повідомлення про проведення Позачергових загальних зборів акціонерів (06.04.2020)
 • (Цифровий пiдпис)

 • Повідомлення про проведення Річних загальних зборів акціонерів Товариства (19.03.2020)
 • (Цифровий пiдпис)

 • Повідомлення про проведення Позачергових загальних зборів акціонерів (20.01.2020)
 • (Цифровий пiдпис)

 • Повідомлення про проведення Річних загальних зборів акціонерів Товариства (19.04.2019)
 • (Цифровий пiдпис)

 • Повідомлення про проведення Річних загальних зборів акціонерів Товариства (07.03.2019)

 • Позачергові Загальні збори акціонерів Товариства (29.01.2019)

 • Рiчнi загальнi збори акціонерів Товариства (14.03.2018)

 • Повідомлення про проведення Загальних Зборів Акціонерів (20.03.2017)

 • Позачергові Загальні збори акціонерів Товариства (11.11.2016)

 • Позачергові Загальні збори Товариства (02.08.2016)

 • Рiчнi загальнi збори акціонерів Товариства (17.03.2016) • ЗВІТИ про корпоративне управління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ»

 • Звіт про корпоративне управління 2020 (26.02.2021)

 • Звіт про управлiння ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ» за 2020 рiк (26.02.2021)

 • Звіт про корпоративне управління 2019 (28.02.2020)

 • Звіт про управлiння ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ» за 2019 рiк (28.02.2020)

 • Звіт про корпоративне управління 2018 (20.02.2019)

 • Звіт про корпоративне управління 2017 (20.02.2018)

 • Звіт про корпоративне управління 2016 (20.02.2017)

 • Звіт про корпоративне управління 2015 (20.02.2016)

 • Звіт про корпоративне управління 2014 (20.02.2015) • Кодекс корпоративного управління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ»  Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій  ШАНОВНИЙ АКЦІОНЕР!
  ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
  «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ»

  Відповідно до частини 4 статті 35 Закону України «Про акціонерні товариства» повідомляємо, що загальна кількість акцій Товариства (станом на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь в Загальних зборах, а саме, на 30.08.2021 р.) – 300 000 (Триста тисяч) штук простих іменних акцій.
  Загальна кількість голосуючих акцій Товариства (станом на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь в Загальних зборах, а саме, на 30.08.2021 р.) – 300 000 (Триста тисяч) штук простих іменних акцій.


  ШАНОВНИЙ АКЦІОНЕР!
  ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
  «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ»

  Відповідно до частини 4 статті 35 Закону України «Про акціонерні товариства» повідомляємо, що загальна кількість акцій Товариства (станом на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь в Загальних зборах, а саме, на 19.04.2021 р.) – 300 000 (Триста тисяч) штук простих іменних акцій.

  Загальна кількість голосуючих акцій Товариства (станом на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь в Загальних зборах, а саме, на 19.04.2021 р.) – 300 000 (Триста тисяч) штук простих іменних акцій.


  ШАНОВНИЙ АКЦІОНЕР!
  ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
  «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ»

  Відповідно до частини 4 статті 35 Закону України «Про акціонерні товариства» повідомляємо, що загальна кількість акцій Товариства (станом на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь в Загальних зборах, а саме, на 01.02.2021 р.) – 300 000 (Триста тисяч) штук простих іменних акцій.

  Загальна кількість голосуючих акцій Товариства (станом на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь в Загальних зборах, а саме, на 01.02.2021 р.) – 300 000 (Триста тисяч) штук простих іменних акцій.


  ШАНОВНИЙ АКЦІОНЕР!
  ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
  «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ»

  Відповідно до частини 4 статті 35 Закону України «Про акціонерні товариства» повідомляємо, що загальна кількість акцій Товариства (станом на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь в Загальних зборах, а саме, на 17.12.2020 р.) – 300 000 (Триста тисяч) штук простих іменних акцій.

  Загальна кількість голосуючих акцій Товариства (станом на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь в Загальних зборах, а саме, на 17.12.2020 р.) – 300 000 (Триста тисяч) штук простих іменних акцій.


  ШАНОВНИЙ АКЦІОНЕР!
  ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
  «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ»

  Відповідно до частини 4 статті 35 Закону України «Про акціонерні товариства» повідомляємо, що загальна кількість акцій Товариства (станом на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь в Загальних зборах, а саме, на 14.09.2020 р.) – 180 000 (Сто вісімдесят тисяч) штук простих іменних акцій.

  Загальна кількість голосуючих акцій Товариства (станом на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь в Загальних зборах, а саме, на 14.09.2020 р.) – 180 000 (Сто вісімдесят тисяч) штук простих іменних акцій.


  ШАНОВНИЙ АКЦІОНЕР!
  ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
  «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ»

  Відповідно до частини 4 статті 35 Закону України «Про акціонерні товариства» повідомляємо, що загальна кількість акцій Товариства (станом на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь в Загальних зборах, а саме, на 22.06.2020 р.) – 180 000 (Сто вісімдесят тисяч) штук простих іменних акцій.

  Загальна кількість голосуючих акцій Товариства (станом на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь в Загальних зборах, а саме, на 22.06.2020 р.) – 180 000 (Сто вісімдесят тисяч) штук простих іменних акцій.


  ШАНОВНИЙ АКЦІОНЕР!
  ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
  «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ»

  Відповідно до частини 4 статті 35 Закону України «Про акціонерні товариства» повідомляємо, що загальна кількість акцій Товариства (станом на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь в Загальних зборах, а саме, на 20.04.2020 р.) – 180 000 (Сто вісімдесят тисяч) штук простих іменних акцій.

  Загальна кількість голосуючих акцій Товариства (станом на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь в Загальних зборах, а саме, на 20.04.2020 р.) – 180 000 (Сто вісімдесят тисяч) штук простих іменних акцій.

  ШАНОВНИЙ АКЦІОНЕР!
  ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
  «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ»

  Відповідно до частини 4 статті 35 Закону України «Про акціонерні товариства» повідомляємо, що загальна кількість акцій Товариства (станом на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь в Загальних зборах, а саме, на 15.04.2020 р.) – 180 000 (Сто вісімдесят тисяч) штук простих іменних акцій.

  Загальна кількість голосуючих акцій Товариства (станом на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь в Загальних зборах, а саме, на 15.04.2020 р.) – 180 000 (Сто вісімдесят тисяч) штук простих іменних акцій.

  ШАНОВНИЙ АКЦІОНЕР!
  ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
  «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ»

  Відповідно до частини 4 статті 35 Закону України «Про акціонерні товариства» повідомляємо, що загальна кількість акцій Товариства (станом на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь в Загальних зборах, а саме, на 29.01.2020 р.) – 180 000 (Сто вісімдесят тисяч) штук простих іменних акцій

  Загальна кількість голосуючих акцій Товариства (станом на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь в Загальних зборах, а саме, на 29.01.2020 р.) – 180 000 (Сто вісімдесят тисяч) штук простих іменних акцій.

  ШАНОВНИЙ АКЦІОНЕР!
  ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
  «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ»

  Відповідно до частини 4 статті 35 Закону України «Про акціонерні товариства» повідомляємо, що загальна кількість акцій Товариства (станом на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь в Загальних зборах, а саме, на 15.04.2019р.) – 180 000 (Сто вісімдесят тисяч) штук простих іменних акцій.

  Загальна кількість голосуючих акцій Товариства (станом на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь в Загальних зборах, а саме, на 15.04.2019р.) – 180 000 (Сто вісімдесят тисяч) штук простих іменних акцій.

  ШАНОВНИЙ АКЦІОНЕР!
  ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
  «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ»

  Відповідно до частини 4 статті 35 Закону України «Про акціонерні товариства» повідомляємо, що загальна кількість акцій Товариства (станом на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь в Загальних зборах, а саме, на 11.02.2019р.) – 180 000 (Сто вісімдесят тисяч) штук простих іменних акцій.

  Загальна кількість голосуючих акцій Товариства (станом на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь в Загальних зборах, а саме, на 11.02.2019р.) – 180 000 (Сто вісімдесят тисяч) штук простих іменних акцій.

  ШАНОВНИЙ АКЦІОНЕР!
  ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
  «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ»

  Відповідно до частини 4 статті 35 Закону України «Про акціонерні товариства» повідомляємо, що загальна кількість акцій Товариства (станом на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь в Загальних зборах, а саме, на 16.04.2018р.) –180 000 (Сто вісімдесят тисяч) штук простих іменних акцій.

  Загальна кількість голосуючих акцій Товариства (станом на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь в Загальних зборах, а саме, на 16.04.2018р.) – 180 000 (Сто вісімдесят тисяч) штук простих іменних акцій.


  Нормативні документи

 • Закон України: "Про страхування"

 • Постанова КМУ: "Про порядок провадження діяльності страховими посередниками"

 • Закон України: " Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг"

 • Положення про здійснення установами фінансового моніторингу, затверджене постановою Правління Національного банку України від 28 липня 2020 року №107

 • Закон України «Про захист прав споживачів» № 1024-XII від 12 травня 1991 року • Розкриття інформації

 • Протокол Позачергових Загальних Зборiв акцiонерiв (03.09.2021)

 • Протокол Рiчних Загальних Зборiв акцiонерiв (23.04.2021)

 • Протокол Позачергових Загальних Зборiв акцiонерiв (05.02.2021)

 • Протокол Позачергових Загальних Зборiв акцiонерiв (23.12.2020)

 • Протокол Позачергових Загальних Зборiв акцiонерiв (18.09.2020)

 • Протокол Позачергових Загальних Зборiв акцiонерiв (26.06.2020)

 • Протокол Позачергових Загальних Зборiв акцiонерiв (24.04.2020)

 • Протокол Рiчних Загальних Зборiв акцiонерiв (22.04.2020)

 • Протокол Позачергових Загальних Зборiв акцiонерiв (04.02.2020)

 • Протокол Рiчних Загальних Зборiв акцiонерiв (19.04.2019)

 • Протокол Позачергових Загальних Зборiв акцiонерiв (15.02.2019)

 • Протокол Рiчних Загальних Зборiв акцiонерiв

 • Протокол Рiчних Загальних Зборiв акцiонерiв

 • Протокол Позачергових Загальних Зборiв акцiонерiв

 • Протокол Позачергових Загальних Зборiв акцiонерiв

 • Протокол Рiчних Загальних Зборiв акцiонерiв

 • Протокол Позачергових Загальних Зборiв акцiонерiв

 • Протокол Рiчних Загальних Зборiв акцiонерiв

 • Протокол Рiчних Загальних Зборiв акцiонерiв

 • Протокол Позачергових Загальних Зборiв акцiонерiв

 • Протокол Рiчних Загальних Зборiв акцiонерiв

 • Протокол Позачергових Загальних Зборiв акцiонерiв

 • Накази

 • Наказ Про скасування довiреностi

 • Про скасування довіреності.
  Відповідно до ст. ст. 246-249 Цивільного кодексу України, з метою забезпечення нормальної громадської діяльності ПРАТ «СК «АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ» і у зв’язку з виробничою необхідністю, повідомляємо про скасування довіреності від 01 лютого 2021 року за № 010221-98, виданої без права передоручення Мучичко Марії Павлівні (паспорт серії ВР 459821, виданий 18.10.2011 р. Мукачівським МВ УМВС України в Закарпатській обл., що зареєстрована за адресою: м. Мукачево, вул. Миру, буд. 49, кв. 4). Довіреність скасовано з 11 лютого 2021 року. •